Bạc xỉu đá
22,000  Mua hàng

Bạc xỉu đá

22,000 
Bạc xỉu nóng
22,000  Mua hàng

Bạc xỉu nóng

22,000 
Cá mòi áp chảo
20,000  Mua hàng

Cá mòi áp chảo

20,000 
Cacao đá
14,000  Mua hàng

Cacao đá

14,000 
Cacao nóng
14,000  Mua hàng

Cacao nóng

14,000 
Cacao sữa đá
16,000  Mua hàng

Cacao sữa đá

16,000 
Cacao sữa nóng
16,000  Mua hàng

Cacao sữa nóng

16,000 
Cafe đá
14,000  Mua hàng

Cafe đá

14,000 
Cafe đá xay
26,000  Mua hàng

Cafe đá xay

26,000 
Cafe nóng
14,000  Mua hàng

Cafe nóng

14,000 
Café sữa đá
16,000  Mua hàng

Café sữa đá

16,000 
Café sữa nóng
16,000  Mua hàng

Café sữa nóng

16,000 
Dừa dứa / dâu
22,000  Mua hàng

Dừa dứa / dâu

22,000 
Dừa tươi
16,000  Mua hàng

Dừa tươi

16,000 
Hot
Hủ tiếu xương
24,000  Mua hàng

Hủ tiếu xương

24,000 
Lipton Cam
16,000  Mua hàng

Lipton Cam

16,000