Thông tin thanh toán

Tài khoản Công ty:

Cty TNHH Phương Nam Long Xuyên
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh An Giang
Số tài khoản: 0151000572956

 

Cty TNHH Phương Nam Long Xuyên
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Chi nhánh An Giang
Số tài khoản: 070078632222

—————————————————————————-

Tài khoản cá nhân:

Nguyễn Trúc Vân Huy
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh An Giang
Số tài khoản: 0151000526052

 

Nguyễn Trúc Vân Huy
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Chi nhánh An Giang
Số tài khoản: 070078467711

 

Nguyễn Trúc Vân Huy
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh An Giang
Số tài khoản: 70110000120563

 

Nguyễn Trúc Vân Huy
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh An Giang
Số tài khoản: 6700205019641